[1]
Prof Dr.Muslih Abdelfattah Najjar, “التدوير في شعر التفعيلة العربيّ:شعر معين بسيسو نموذجًا: Tadwir in Arabic Tafcila poetry: Mucin Bsaisu Poetry as a Model”, JAR, vol. 6, no. 1, Jun. 2023.