(1)
Prof Dr.Muslih Abdelfattah Najjar. التدوير في شعر التفعيلة العربيّ:شعر معين بسيسو نموذجًا: Tadwir in Arabic Tafcila Poetry: Mucin Bsaisu Poetry As a Model. JAR 2023, 6.