[1]
Prof Dr.Muslih Abdelfattah Najjar 2023. التدوير في شعر التفعيلة العربيّ:شعر معين بسيسو نموذجًا: Tadwir in Arabic Tafcila poetry: Mucin Bsaisu Poetry as a Model. JAR. 6, 1 (Jun. 2023).